Mūsu kontakti

 

Mūsu kontakti:
 
AVK Logistika SIA
 
tālr.: +371 27878977
 
Mūsu rekvizīti:
 
AVK Logistika SIA
Reģ. Nr. LV 40103282755
Juridiska adrese: Lidoņu ielā 19-10, Rīga, LV-1055
Banka A/S "Swedbank" 
Kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551028015665